K&B

Kingboss' featured products
炫鐵灰魔法收納系列|魔法分隔條、魔法分隔條端蓋、魔法碗碟提架、魔法插盤提架、魔法調味瓶提架、魔法刀叉分格盒(夾層用)、魔法刀叉分格盒、魔法雜糧盒架
GHM14001/GHM14002/GHM11001/GHM11002/GHM11003/GHM12001/GHM12002/GHM13001/GHM13002/GHM15002/GHM15003
魔法般的收納,提供井然有序的擺設,更增添完美的生活樂趣!

詳細介紹

詳細介紹

Product's Introduction